Înscriere lucrări

Vă rugăm să completaţi formularul online de înscriere a lucrării .

Autorii sunt rugaţi să trimită rezumatul lucrării până la data de 01.09.2017 și lucrările  in extenso până la data de 15.09.2017, pe adresa de mail a conferintei.

Vă rugăm să specificaţi echipamentele audio-video de care aveţi nevoie pentru susţinerea lucrării; organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru solicitările de ultim moment.
Comitetul de organizare va confirma înscrierea în termen de 48 ore (în cursul săptămânii); dacă în acest interval nu primiţi confirmarea, vă rugăm să ne contactaţi telefonic .
Persoană de contact: Mihaela Pop  tel:0722644036
În atenţia autorilor :

Respectaţi următoarele reguli la redactare:
Rezumatul lucrării:
• setarea paginii: format A4, margini: top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm, indent (paragraf) la 1,27 cm, aliniere = justify, spaţiere la un rând
• textele în limba română se vor redacta cu diacritice
• titlul: font Times New Roman (TNR), size=12, bold, spaţiere la un rând, maxim 90 de caractere, cu majuscule, align = center
• numele şi prenumele întreg al autorilor însoţit de datele care indică apartenenţa la o anumită instituţie (size=10)
• afilierea instituţională, adresa instituţiei (culese cu corp italic, size = 10)
• rezumatul va fi redactat în limbile română şi engleză; va avea maximum 200 de cuvinte şi cuvinte-cheie (size = 10, bold)
• rezumatul – de preferinţă structurat pe scop, material şi metode, rezultate, discuţii şi concluzii
• nu se utilizează prescurtări; folosiţi acronime, sub formă de caractere capital (majuscule), numai dacă un termen revine de mai multe ori în text şi aveţi grijă să le explicaţi la prima utilizare
• sublinierile vor fi de tip bold sau italic, evitându-se sublinierile cu linii
• evitaţi termenii împrumutaţi din alte limbi, preferând traducerea românească acceptată în literatură; dacă acest lucru nu este posibil, culegeţi termenii folosiţi cu corp italic
• semnele de punctuaţie: [.], [,], [:], [;] vor fi lipite de cuvântul după care urmează; după semnul de punctuaţie se lasă un spaţiu până la următorul cuvânt (ex.: „Figurile de stil sunt acceptate; ele dau expresivitate textului. Respectaţi principiile de bază: simplitate, concizie, eleganţă”.)
Textul lucrării:
• setarea paginii: format A4, margini: top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm, indent (paragraf) la 1,27 cm, aliniere = justify, spaţiere la un rând
• textele în limba română se vor redacta cu diacritice
• dimensiunea lucrărilor: maxim 10 pagini A4
• titlul: font Times New Roman (TNR), size=12, bold, spaţiere la un rând, maxim 90 de caractere, cu majuscule, align = center
• numele şi prenumele întreg al autorilor însoţit de datele care indică apartenenţa la o anumită instituţie (size=10)
• afilierea instituţională, adresa instituţiei (culese cu corp italic, size = 10)
• textul lucrării va fi structurat astfel: introducere, material şi metoda, rezultate, concluzii sau discuţii font Times New Roman, size=12, spaţiere la un rând
• sublinierile vor fi de tip bold sau italic, evitându-se sublinierile cu linii
• evitaţi termenii împrumutaţi din alte limbi, preferând traducerea românească acceptată în literatură; dacă acest lucru nu este posibil, culegeţi termenii folosiţi cu corp italic
• folosiţi unităţile sistemului metric şi prescurtările acceptate
• semnele de punctuaţie: [.], [,], [:], [;] vor fi lipite de cuvântul după care urmează; după semnul de punctuaţie se lasă un spaţiu până la următorul cuvânt (ex.: „Figurile de stil sunt acceptate; ele dau expresivitate textului. Respectaţi principiile de bază: simplitate, concizie, eleganţă”.)
Tabelele:
• Se numerotează consecutiv, în ordinea apariţiei, cu cifre arabe. Se recomandă reducerea la minimum a numărului de tabele. Nu se acceptă prezentarea aceloraşi date atât sub formă de tabele, cât şi sub formă de grafice. Toate tabelele trebuie să poarte un titlu, amplasat deasupra tabelului. Orice tabel trebuie menţionat cel puţin o dată în text (ex.: “aşa cum reiese din Tabelul 1”). Tabelele se amplasează cât mai aproape de locul primei citări. Se amplasează centrat pe orizontală şi nu pot depăsi lăţimea de 150 mm. Datele din tabel se scriu cu font TNR (size = 10). Înainte şi după tabel se lasă câte un rând liber de 10 puncte (pt).
Figurile:
• Toate ilustraţiile (grafice, scheme, diagrame, fotografii etc.) vor purta denumirea generică de figuri. Figurile se numerotează consecutiv, în ordinea apariţiei, cu cifre arabe. Toate figurile trebuie să poarte un titlu, amplasat sub figură. Orice figură trebuie menţionată cel puţin o dată în text (ex.: “aşa cum reiese din Figura 1). Inscripţionarea figurilor se realizează cu font TNR (size = 10). Se recomandă amplasarea figurilor în text cât mai aproape de prima citare. Nu se admite desenarea figurilor direct în documentul Word. Ele trebuie importate, fie ca fişiere imagine (jpg, bmp, tif etc.), fie ca obiecte (ppt). Imaginile alb-negru se trimit numai cu contrast puternic iar cele color cu o rezoluţie mare. În cazul graficelor, curbele trebuie identificate prin modul diferit de simbolizare a punctelor şi nu prin grosimea sau culoarea liniilor. Este de preferat ca numărul figurilor să fie redus la strictul necesar pentru înţelegerea textului. Înainte şi după fiecare figură se lasă câte un rând liber de 10 pt. Textul din figuri trebuie redactat în aceeaşi limbă în care este redactat articolul. Nu se acceptă ca lucrarea să fie redactată în limba engleză sau franceză, iar textul din figuri să fie redactat în limba română.
Bibliografia:
• bibliografia va fi alcătuită în sistemul Oxford (adaptat ca mai jos)
• lista bibliografică nu va conţine titluri care nu au fost inserate în text
• bibliografia se prezintă în ordine alfabetică
• indicaţi în text numărul titlului bibliografic de pe lista citărilor, acolo unde ideea a fost preluată, între paranteze
• lista bibliografică va fi întocmită în ordinea alfabetică a iniţialei numelor autorilor, ca în exemplele de mai jos:
1. exemplu de citare în bibliografie a unui articol dintr-o revistă – autori, nume, prenumele cu iniţiale, anul publicării, titlul articolului, prescurtarea acceptată a revistei (italic), volumul, prima şi ultima pagină:
Mahalik, J. (1994). „Development of the Client Resistance Scale”. Journal of Counseling Psychology, 41(1):58-68.
2. exemplu pentru tratat sau monografie – numele autorilor, prenumele cu iniţiale, anul apariţiei, titlul capitolului, editorii, titlul cărţii (italic), localitatea, paginile:
Malarewicz, J-A.; Godin, J. (1986). Milton H. Erickson. De l’hypnose clinique a la psychotherapie strategique. Paris, Les Editions ESF.
Orlinsky, D. (1992). „Apport de la recherche a la connaissance des psychotherapies. Introduction”. In: Gerin, P. ; Dazord, A., Recherches cliniques “planifiees” sur les psychotherapies. Paris, INSERM, 7–34.
3. Pentru sursele preluate de pe internet, se vor nota adresa şi data la care au fost accesate.
Wilde, G. J. S. (1994). Target Risk, http:\\pavlov.psyc.queensu.ca\target\index.html, accesat la 25.05.2000
Alte recomandări:
• posterele vor avea dimensiunea de 70 cm (lăţime)/ 100 cm (înălţime)
• lucrările acceptate de către comitetul ştiinţific vor fi prezentate oral sau sub formă de postere
• modalităţi de prezentare a lucrării orale: fişiere Power Point
• pentru buna desfăşurare, prezentatorii sunt rugaţi să structureze lucrările funcţie de timpul alocat (vezi programul)